22 กุมภาพันธ์ 2562 นายกฯประธานพิธีรับมอบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุเพื่อเป็นสมบัติชาติ

ที่มา: https://www.innnews.co.th/social/news_327525/

นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เป็นประธานในพิธีรับมอบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุเพื่อเป็นสมบัติของชาติ จากผู้ครอบครองโบราณวัตถุศิลปวัตถุจำนวน 104 รายการ เพื่อเป็นสมบัติของชาติในความดูแลของกรมศิลปากร โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม อธิบดีกรมศิลปากร และผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมในพิธี สำหรับโบราณวัตถุศิลปวัตถุที่มอบให้เป็นสมบัติชาติในครั้งนี้มีทั้งโบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์อายุราว 1,800 -4,300 ปีมาแล้ว ประกอบด้วยเครื่องปั้นดินเผา เครื่องมือเครื่องใช้สำริด เครื่องประดับทำด้วยหินแก้วและเปลือกหอย บางชิ้นได้รับการซ่อมแซมต่อเติมให้มีสภาพสมบูรณ์และมีวัตถุหนึ่งซึ่งเป็นศิลปะวัตถุเลียนแบบโบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์ โดยมีที่มาตามแหล่งดังนี้ กลุ่มโบราณวัถตุ จากแหล่งโบราณคดี สมัยก่อนประวัติศาสตร์ภาคกลาง ซึ่งเป็นภาชนะดินเผาลักษณะเด่น ทรงก้นกลมคอคอด มีแหล่งโบราณคดีที่สำคัญ เช่น แหล่งโบราณคดีบ้านพุน้อย จังหวัดลพบุรี กลุ่มวัฒนธรรมลุ่มน้ำสงคราม หรือวัฒนธรรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสกลนคร และจังหวัดหนองคาย เป็นต้น อย่างไรก็ตามที่ผ่านมากรมศิลปากร ได้รับศิลปวัตถุไทยคืนจากต่างประเทศ โดยความร่วมมือ จากหน่วยงานกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งหมด 1,082 รายการ และในช่วงรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ได้รับคืนโบราณวัตถุ 197 รายการ